Skifte nr 6 - Grimlandsjordet, planering

 

år vekst såing Gjødsling høsting
2004 Bygg - arve/thule + fangvekst 20/5 21 kg/da 40kg 25-2-6  
         
         

 

Tiltak

Planlagt Gjennomført

Reparere grøfter

Nei