Skifter i Gullverket

Langsiktig leie - muntlige avtaler

Til sammen 75 da. Samtlige eiendommer ligger i gras. To slåtter. Gjødsling etter gjødselplan (se nedenfor).

 

år vekst såing Gjødsling høsting
2004 Eng   1/6 45kg 21-4-10