Skifte nr.5 - Hansstua

 

år vekst såing Gjødsling høsting
2004 Bygg - tyra 8/5 21 kg/da 40kg 25-2-6 + optist