Skifter og bygninger på Røkholt øvre

skifte 1 Fylling 1 Hansstua Fylling 2 gardstunet skifte 4 sørbakken