Skifte nr 1

 

år vekst såing Gjødsling høsting
2004 Vårhvete-Bastian 9/5 23 kg/da 35kg 25-2-6 + optist

2 tonn blautgjødsel