Gammel søppelfylling

Området er ryddet og ikke lenger i bruk som fyllplass.