Fylling - i bruk

 

Fylling og brennplass for bygningsmaterialer og halm/høy-rester

Tiltak

Planlagt Gjennomført
Årlig opprydding Nei