Gardstunet på Røkholt øvre

redskapshus stabbur utløe hovedhus

Tiltak

Planlagt Gjennomført
Montere brannvarslingsanlegg ja