Grue nedre syd - 17da

år vekst såing Gjødsling høsting
2004 Vårhvete-Bastian 8/5 24kg/da 40kg 25-2-6