Grue nedre nord - 20da

år vekst såing Gjødsling høsting
2004 Bygg-Tyra + fangvekst 21/5 21kg/da 40kg 21-4-10