Menneskets nyre

 

 

 

 

 

filtrering

reabsorbsjon

1 million nefroner i hver nyre filterer ca. 180 liter væske i døgnet

I henles sløyfe tas glukose, vitaminer og deler av saltet opp igjen (reabsorberes)

I glomerulus blir deler av blodet presse over i bowmans kapsel. Blodceller og proteiner er for store til å slippe gjennom

Det meste av vannet tas opp igjen fra samlerøret ved osmose. Saltkonsentrasjonen i vevet omkring er høy.

Filtratet, FORURIN, består av vann, salter, glukose, urea og vitaminer.

Reabsorbsjon av vann reguleres av et hormon, ADH, som øker gjennomtrengeligheten for vann i samlerøret

Sjekk denne hvis du har lyst:    http://www.nephron.com/htkw.html