Miljøplan for Røkholt Øvre, gnr 22 - brnr 6/7

 

 

Gårdsdriften har følgende enheter: