Skifte i Opstun - 71da

år vekst såing Gjødsling høsting
2004 Havre-Lena 21kg/da 15/5 45kg 21-4-10

1 tonn blautgjødsel