Sørjordet - Tønsaker

 

år vekst såing Gjødsling høsting
2004 Bygg-Arve 19/5 20kg/da 50kg 25-2-6