Skovsetjordet - Tønsaker

 

år vekst såing Gjødsling høsting
2004 Bygg-Thule + fangvekst 15/5 21kg/da 40kg 21-4-10